Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Közgazdasági Elméletek Története Tanszék

A Közgazdasági Elméletek Története Tanszék a közgazdaságtudomány  különbözõ elméleti rendszereivel és iskoláival, kialakulásuk történeti folyamatával, a tudományelmélet meghatározó egyéniségeinek  munkásságával, napjaink közgazdasági tudatát befolyásoló gazdaságpolitikai relevanciájú elméleti irányzatok kialakulásával, tanításaival, más elméleti irányzatokhoz való viszonyával foglalkozik. Ezen elméleteket kutatja és oktatja. Feladatának tekinti a magyar közgazdasági gondolkodás történetének feldolgozását és tanítását, valamint a hallgatók tudományelméleti kulturáltság iránti igényének kialakítását.

Oktatás

A tanszék az egyetemi alapképzés kötelezõ tárgya keretében adott elmélettörténeti áttekintést követõen lehetõséget kínál az elmélettörténeti összefüggések mélyebb megismerésére – mind a szakirányú, mind a posztgraduális képzésben – kötelezõ és válaszható tárgyakkal, melynek kínálatát fokozatosan bõvíti.

A tanszék által oktatott tárgyak természetüknél fogva szorosan kapcsolódnak az igényes közgazdasági elméleti megalapozást szolgáló, más tanszékek által oktatott tárgyakhoz.

Kutatás

A tanszék munkatársai a közgazdasági gondolatok fejlõdésének különbözõ korszakait és iskoláit széleskörûen kutatják.  A vizsgálatok központjában a magyar közgazdaságtan története mellett a legújabb közgazdasági irányzatok és a gazdaságpolitikai relevanciájú elméleti iskolák feldolgozása áll.

Hagyományok

A hagyományosan színvonalas elmélettörténet-oktatás hozzájárult ahhoz, hogy a hazai közgazdásztársadalmat mindig megfelelõ szintû elméleti tájékozottság jellemezte. Az elmúlt évtizedekben a modern közgazdasági tanítások Mátyás Antal professzor, a tanszék létrehozójának és korábbi vezetõjének munkássága révén kerültek be a köztudatba.

A tanszéki könyvtár speciális értéke, hogy itt õrizzük Heller Farkas professzor szakkönyvtárát, folytonosságot tartva századunk elmélettörténeti oktatásának hagyományteremtõ mûvelõi között. A könyvgyûjtemény elsõsorban a múltszázadi és a századelõ mûveiben gazdag. Itt õrizzük a magyar elmélettörténet-írás nagyhírû, nagyformátumú alapítójának, Kautz Gyulának több mûvét.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com