Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

EGYÉB SZAKKÖNYVEK

  


Bekker Zsuzsa: Rendszerválság. Alkalmazkodási folyamatok a kelet-európai országokban 1970 és 1990 között
Aula Kiadó, Budapest, 1995. 309 o.

A könyv hosszú távú, empirikus nemzetközi összehasonlítások segítségével elemzi négy kis kelet-európai ország gazdasági pályáját, növekedési hajtóerejüket, a fellépő váltási kényszereket, valamint a sokkokra adott gazdaságpolitikai válaszokat. Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország pályáját egy nyugati kontrollcsoport – Ausztria, Finnország, Portugália és Spanyolország – útjával veti egybe. A gazdaságpolitika „fordított késztetései” a kilencvenes évek küszöbén látványos hátrányt, rendszerválságot hoztak létre.

 


Madarász Aladár (szerk.): Közgazdaságtani eszmetörténet
Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 239 o.

A kötetben közölt szövegválogatás és Madarász Aladár bevezető tanulmánya arra törekszik, hogy érzékeltesse: a XX. század második felében a mainstream economics alapvetően egységesnek tekintett vonulatával szemben a közgazdaságtan történetei sokfélék. Hogyan alakult ki ez a sokféleség, és melyek a fő jellemvonásai, vagy másként fogalmazva: e különböző elbeszélésmódok miként konstruálják meg tárgyukat és milyen módokat használnak ábrázolásukra? A kötet a közgazdasági gondolkodás különböző korszakai kapcsán e kérdésre adott jellegzetes válaszokat mutat be J. Schumpeter, J. Viner, J. Hicks és G. Stigler klasszikus, valamint L. Baeck, M. Blaug, I. Hont – M. Ignatieff, P. Mirowski, M. Schabas és R. Weintraub mai szövegei segítségével.

 


Jánossy Ferenc: Mérés, trend, evolúció. Válogatott írások
(Szerk., a szövegeket válogatta, a bevezető tanulmányt és utószót írta: Bekker Zsuzsa)
Aula Kiadó. Budapest. 2001. 172 o.

A kötet a második világháború utáni magyar közgazdaságtan egyik legeredetibb, legnagyobb hatású gondolkodójának műveiből közöl reprezentatív válogatást. Részleteket találunk „A gazdasági fejlettség mérhetősége és új mérési módszere”, „A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok” című könyvekből, olvashatjuk a híres “Kvázi-cikk”-nek hívott, a reform közgazdaságtan alapművének tartott írást, valamint az “Egy evolúciós alternatívát” is. Elemző tanulmány vezeti be és életút bemutatás zárja a könyvet.

 


Bekker Zsuzsa (szerk.): Tantörténet és közgazdaságtudomány
Aula Kiadó, Budapest, 2003. 420 o.

A könyv két részből áll. Az egyik a magyar közgazdasági gondolkodástörténet néhány eddig kevéssé feltárt korszakát, illetve az elmélettörténet-írás masszív, másfél százada élő hazai hagyományát mutatja be. Megismerhetjük Kautz Gyula, Földes Béla, Heller Farkas, Takaróné Gáll Beatrix és Surányi-Unger Tivadar tantörténeti koncepcióit. A második rész általános elmélettörténeti dilemmákat tárgyal. E rész többek között az egyetemes tantörténetírás helyzetéről, a gazdaság és etika kapcsolatáról, a teória és gazdaságpolitika viszonyáról, a mérés dilemmáiról közöl írásokat.

 


Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969–2004
KJK–Kerszöv, Budapest, 2005. 928 o.

A Sveriges Riksbank 1968-ban hozta létre közgazdaság-tudományi díját Alfred Nobel emlékére, melyet a Svéd Tudományos Akadémia ítél oda minden évben a Nobel által alapított, s 1901 óta adományozott díjjal azonos elvek alapján. 2004-ig 55 kiemelkedő tudós nyerte el a magas kitüntetést. Életpályájuk elemzése egy modernkori elmélettörténet keresztmetszetét körvonalazza. A kötet tanulmányai bemutatják a tudósok életútját, tudományos eredményeiket, díjazott tevékenységük beágyazását a tudományterület fejlődésébe, főbb írásaik és a róluk írt irodalom bibliográfiáját. Az írásokat 49 neves magyar szerző készítette.

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com